รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
253 ถนนชัยภูมิ - ตาดโดน   ตำบลบ้านเล่า  อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
เบอร์โทรศัพท์ 044056988
Email : kpch9@kpch.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :