วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ