เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
01 เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๒๙_ พระชนม์มายุ 60 พรรษา

02 พระผู้ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดิน เจลิมพระเกียรติ ทรงครองราชย์ ๕0 ปี

03 มาร์ชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
04 มาร์ช กลุ่ม ๙ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย (เพลงกลุ่ม)
05 ลาแล้วกาญจนาภิเษกชัยภูมิ
06 ชัยภูมิเมืองแห่งบุญ
07 รวมใจภักดิ์-รักษ์กาญจนา
08 ชัยภูมิที่เคยฝันถึง (ช่า-ช่า-ช่า)
09 ขวัญใจชาวกาญจนาฯ ชัยภูมิ
10 คืนสู่เหย้าชาวกาญจนาฯ ชัยภูมิ
12 ตะลุงกาญจนาฯ สามัคคี
เพลงมาร์ชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ