ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการจัดทำและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
     เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ จัดอบรมโครงการจัดทำและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและรายวิชานวัตกรรมการเรียนรู้เชิกรุกเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ทางออนไลน์ โดยมีนายวีรยุทธ  ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม และมี ดร.ไชยวัฒน์  ชุ่มนาเสียว เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนผู้เข้าอบรม 58 คน


โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2564,15:07   อ่าน 623 ครั้ง