ภาพกิจกรรม
ประกวดดนตรีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับมัธยมศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นักเรียนชุมนุมดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ  ได้รับรางวัลการประกวดดนตรีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระดับมัธยมศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 
           1. รางวัลชนะเลิศ เดี่ยวฆ้องวใหญ่ นางสาวเพชรรัตน์ โม่ทอง
           2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ขับร้อง นางสาวทัตธิยา ถิ่นนอก
           3. รางวัลชมเชย ระนาดทุ้ม นางสาวเมธาวี พัสกุล
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564,12:49   อ่าน 354 ครั้ง