ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กำหนดการมอบ/รายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 36) 24 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 187) 09 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 179) 09 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ห้องปกติ) (อ่าน 505) 08 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา ประเภทฟุตบอลชาย และบาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 285) 01 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 307) 01 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 13 (อ่าน 213) 28 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 12 (อ่าน 337) 21 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ห้องปกติและห้องพิเศษ) (อ่าน 1120) 18 ก.พ. 65
การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร และโรงเรียน Seri Puteri Science (อ่าน 391) 30 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียบกีฬา (อ่าน 1483) 22 ม.ค. 65
ส่งคะแนนก่อนกลางภาคและคะแนนสอบกลางภาค รูปแบบไฟล์ Excel (อ่าน 136) 12 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2564 (โควิด-19) ฉบับที่ 10 (อ่าน 1111) 06 ม.ค. 65
ตารางเรียนเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น (Block Crouse) (อ่าน 1085) 06 ม.ค. 65
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ - เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (อ่าน 459) 28 ธ.ค. 64
ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึกออนไลน์ฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงนามน้อมรำลึก ในระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2564 (อ่าน 11) 06 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เรื่อง กำหนดการกิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติของนักเรียนในการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ Onsite ภาคเรียนที่2/2564 (อ่าน 215) 12 พ.ย. 64
ประกาศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เรื่อง การเข้าหอพักนอนของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (อ่าน 230) 02 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เรื่อง เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ (อ่าน 241) 28 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เรื่อง ให้นักเรียนทุกคนประเมินอาการเสี่ยง,ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนักเรียนประจำเข้าหอพัก (อ่าน 247) 27 ต.ค. 64
ปรับการจัดการเรียนการสอนและสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 200) 03 ต.ค. 64
ปรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 6) (อ่าน 234) 17 ก.ย. 64
ขอเรียนเชิญคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมแสดงมุทิตาจิต ในรูปแบบออนไลน์ แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 247) 17 ก.ย. 64
ปรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 4) (อ่าน 174) 25 ส.ค. 64