ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานตัวนักเรียนออนไลน์ โครงการห้องเรียนกีฬา ชั้นม.1,ม,4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 2) 08 ก.พ. 66
รายงานตัวนักเรียนออนไลน์ โครงการห้องเรียนกีฬา ชั้นม.2,3,5,6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 2) 08 ก.พ. 66
วิ่งเพื่อการศึกษา กาญจนามินิมาราธอน ครั้งที่ 1 (อ่าน 3) 30 ม.ค. 66
เข้าทดสอบ O-Net ระดับ ม.6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3) 27 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นประถมศึกษาปีที่4 (ห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ) (อ่าน 94) 26 ม.ค. 66
การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 252) 26 ธ.ค. 65
การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 102) 26 ธ.ค. 65
กำหนดการ เปิด-ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 324) 23 ก.ย. 65
ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษและปรับการเรียนการสอนเป็นแบบ online (อ่าน 363) 27 มิ.ย. 65
ประกาศ กำหนดการมอบ/รายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 56) 24 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 600) 09 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 570) 09 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ห้องปกติ) (อ่าน 972) 08 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา ประเภทฟุตบอลชาย และบาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 688) 01 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 685) 01 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 13 (อ่าน 467) 28 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 12 (อ่าน 540) 21 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ห้องปกติและห้องพิเศษ) (อ่าน 1406) 18 ก.พ. 65
การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร และโรงเรียน Seri Puteri Science (อ่าน 408) 30 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียบกีฬา (อ่าน 1667) 22 ม.ค. 65
ส่งคะแนนก่อนกลางภาคและคะแนนสอบกลางภาค รูปแบบไฟล์ Excel (อ่าน 152) 12 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2564 (โควิด-19) ฉบับที่ 10 (อ่าน 1297) 06 ม.ค. 65
ตารางเรียนเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น (Block Crouse) (อ่าน 1264) 06 ม.ค. 65
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ - เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (อ่าน 638) 28 ธ.ค. 64
ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึกออนไลน์ฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงนามน้อมรำลึก ในระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2564 (อ่าน 26) 06 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เรื่อง กำหนดการกิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติของนักเรียนในการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ Onsite ภาคเรียนที่2/2564 (อ่าน 401) 12 พ.ย. 64
ประกาศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เรื่อง การเข้าหอพักนอนของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (อ่าน 413) 02 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เรื่อง เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ (อ่าน 426) 28 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เรื่อง ให้นักเรียนทุกคนประเมินอาการเสี่ยง,ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนักเรียนประจำเข้าหอพัก (อ่าน 441) 27 ต.ค. 64
ปรับการจัดการเรียนการสอนและสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 377) 03 ต.ค. 64
ปรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 6) (อ่าน 413) 17 ก.ย. 64
ขอเรียนเชิญคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมแสดงมุทิตาจิต ในรูปแบบออนไลน์ แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 445) 17 ก.ย. 64
ปรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 4) (อ่าน 345) 25 ส.ค. 64