ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลงานโครงการห้องเรียนกีฬาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2564
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2564,15:44   อ่าน 1290 ครั้ง
ชื่อผลงาน : Innovation by research and learning management The Study of Methods for testing carbohydrates in cultivated bananas
ชื่อนักเรียน : โครงงานกลุ่มห้องเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม(SMTE)
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,21:23   อ่าน 1278 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการหมักเพื่อผลิตวุ้นจากน้ำแตงโม
ชื่อนักเรียน : โครงงานกลุ่มห้องเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม(SMTE)
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,21:21   อ่าน 1272 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การหาพื้นที่รูปสีเหลี่ยมใดๆ เมื่อทราบความยาวของด้านทั้งสี่และผลบวกของมุมตรงข้ามในรูปสี่เหลี่ยมใดๆ
ชื่อนักเรียน : โครงงานกลุ่มห้องเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม(SMTE)
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,21:20   อ่าน 1273 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การศึกษาการติดสีใบหูกวาง ในผ้าฝ้ายด้วยการหมักโคลน
ชื่อนักเรียน : โครงงานกลุ่มห้องเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม(SMTE)
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,20:55   อ่าน 173 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสร้างเครื่องสแกนลายนิ้ว เพื่อสำรวจการเข้าเรียนของนักเรียน
ชื่อนักเรียน : โครงงานกลุ่มห้องเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม(SMTE)
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,20:49   อ่าน 181 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การศึกษาทฤษฎีบทของลิมิตเมื่อลิมิตของลำดับที่ลู่เข้าสู่อนันต์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
ชื่อนักเรียน : โครงงานกลุ่มห้องเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม(SMTE)
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,20:46   อ่าน 172 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การใช้โปรแกรม Excel สร้างสื่อด้วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน : โครงงานกลุ่มห้องเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม(SMTE)
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,11:14   อ่าน 171 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้โปรแกรม Arduino กับนวัตกรรมหมอนปลุกนวดเพื่อสุขภาพ
ชื่อนักเรียน : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2564,14:34   อ่าน 189 ครั้ง