ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : 1.นายกิตติกร อุ้ยโพนทอง 2.นายพลกฤต เกษทองมา
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,15:14   อ่าน 82 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การเเข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : 1.เด็กหญิงสลิลทิพย์ รัศมีมณฑล 2.เด็กชายสุรวิทย์ชัย จันทร์นวล
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,15:11   อ่าน 82 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับเหรีญทอง อันดับ 8 ประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : 1.นายณิธิพงษ์ คะลา 2.นายธนากร สุนทรสนิท 3.นายธีรวัฒน์ มีบุญ 4.นายปรวีร์ วิชัยเนาว์ 5.นายศักดินนท์ กา
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,15:00   อ่าน 78 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล เหรียญทอง การเเข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นางสาวชลธิชา บุตรโต
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,14:59   อ่าน 76 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ5 การเเข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นางสาวทัตธิยา ถิ่นนอก
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,14:57   อ่าน 68 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ1 การเเข่งขันระนาดเอกม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณภัทร อันทพิระ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,14:50   อ่าน 67 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานโครงการห้องเรียนกีฬาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2564
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2564,15:44   อ่าน 1454 ครั้ง
ชื่อผลงาน : Innovation by research and learning management The Study of Methods for testing carbohydrates in cultivated bananas
ชื่อนักเรียน : โครงงานกลุ่มห้องเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม(SMTE)
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,21:23   อ่าน 1421 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการหมักเพื่อผลิตวุ้นจากน้ำแตงโม
ชื่อนักเรียน : โครงงานกลุ่มห้องเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม(SMTE)
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,21:21   อ่าน 1414 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การหาพื้นที่รูปสีเหลี่ยมใดๆ เมื่อทราบความยาวของด้านทั้งสี่และผลบวกของมุมตรงข้ามในรูปสี่เหลี่ยมใดๆ
ชื่อนักเรียน : โครงงานกลุ่มห้องเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม(SMTE)
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,21:20   อ่าน 1425 ครั้ง